Amritsar Historical Guridwaras

Amritsar Historical Guridwaras :1 night 2 days Day 1 :-  Amritsar Golden

Temple , Jallianwala Bagh , Wagha Border , Durgiana Temple , Model Town Over night stay at Amritsar

Day 2 :-  Baba Shaheedan Sahib – Babadeep Singh-Chullney Mahal – Taran-Taran-Khadur Sahib – Govind Wal – Bhed Baba Bhuda Sahib Ji – Cheharta Sahib – Guru Ki Wadali. Amritsar /Punjab Gurudwaras 3 Nights 4 Days Day 1:  Amritsar

Amritsar Darbar Sahib – Taran-Taran Sahib – Khadur Sahib – Govindalwal Sahib – Sultanpur Lodhi – Muksar Sahib. (Night Stay at Muksar).

Day 2: Muksar

Next Day move from Muksar to Dham Dama Sahib – Talwandi Sabu – Patiala Dukh Nivaran – Fatehgarh Sahib. (Night Stay at Sarhand).

Day 3: Anandpur

Sarhind to Machiwara – Machiwara to Chamkar Sahib – Patha Sahib – Parwar Vichora Sahib. (Night Stay at Anandpur).

Day 4: Amritsar

Kiratpur – Sahib – Local Anandpur Sahib – Guru Ka Lahore – Turn Back Amritsar.

booknow